Ga naar de inhoud

Bij Coccolarte vzw vinden we het bijzonder belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen om uw privacy te beschermen.
Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of een kamp boekt bij ons.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u een vraag heeft.

Hoe gaat Coccolarte om met uw persoonsgegevens?

Op deze pagina kan u zien welke gegevens wij verzamelen en wat we hier juist mee doen. Uiteraard vinden we het heel belangrijk om deze gegevens op een wettelijke manier te verwerken om de privacy te garanderen.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw kind, geboortejaar van uw kind,…

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

U bent ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief moet u enkel uw e-mailadres opgeven en geen andere persoonsgegevens.

Uw kind neemt deel aan onze kampen.

Bij een inschrijving voor een kamp moet u uw persoonsgegevens en die van uw kind nalaten. Deze info kan gebruikt worden om daarna bijvoorbeeld: extra kampinformatie te versturen, verjaardagswensen te versturen, nieuwsbrief te versturen, een fiscaal attest aan te maken, … Nadien kunnen de persoonsgegevens nog gebruikt worden om promotioneel materiaal te versturen zoals bijvoorbeeld via een nieuwsbrief…

Tijdens onze workshops/kampen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen. De kans bestaat dat uw kind gefotografeerd wordt tijdens één van onze workshops/kampen. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden (facebook- & instagram-sfeerfoto’s, flyers, website, festivalverslaggeving…). Indien u zich herkent op een foto en wenst deze verwijderd te zien, neem dan contact op via liesje@coccolarte.be.

U bent vrijwilliger bij Coccolarte

Als u vrijwilliger bent worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als begeleider voor onze workshops en kampen. Een uitreksel van het strafregister wordt ook aangevraagd en bijgehouden. Dit is verplicht aangezien we een erkende vrijetijdsbesteding zijn.

U bent een professioneel contactpersoon/leverancier/klant van Coccolarte vzw.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen.

U solliciteert bij Coccolarte vzw

Indien u solliciteert voor een specifieke functie of spontaan solliciteert dan verwerken we de door u aangeleverde persoonsgegevens voor de opvolging van uw kandidatuur.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
 • Persoonsgegevens van uw kind: naam en voornaam, geboortedatum, school,
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer,
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit,
 • Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, …

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud;
 • Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de administratie en sociaal secretariaat;
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Coccolarte vzw zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Stad Antwerpen vraagt om de uittreksels van het strafregister van de Coccolarte begeleiders te mogen bekijken. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Coccolarte vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Cookies

Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Uw rechten

Toegang tot uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Verbetering van uw gegevens
Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling.

Verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

Overdracht van uw gegevens
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij.

Beperking van gegevensverwerking
Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wijziging privacyverklaring

Coccolarte controleert regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen en kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als u hierover vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via info@coccolarte.be.